2016. október hónap bejegyzései

Berettyóújfalu története

A környék az ókor óta lakott terület, amely az Alföld keleti részének közepén helyezkedik el, a Berettyó folyó partján. A honfoglalás utáni időkben több kisebb település állt ezen a területen, ahol félnomád gazdálkodás zajlott. A falu és a 12. században épült kolostor két részletben pusztult el. A 19. század közepén elkezdődik a Berettyó javítása, ez azt jelentette, hogy megszűnt a mocsár többek között. 1858-ban átadták az egyik vasútvonalat, ezzel a gazdaság fejlődésének indult. A település 1978-ban kapott városi rangot. Vonzáskörzete ma is fontos gazdasági és kulturális centrum. Diákvárosnak is mondható, hiszen több középiskolával rendelkezik.  A kedvező természeti adottságoknak köszönhetően erre épült a mezőgazdaság termékei, melyek meghatározó szerepet játszottak a megye élelmiszer és könnyűiparának kialakulásába, napjainkban Berettyóújfalu tejipara nagy jelentőséggel bír. Minden ágazat munkalehetőséget a berettyoujfaluallas.hu internetes weboldalon érhetik el.

Szeged története

Traianus római császár i. sz. 106-ban foglalta el Daciát, ahonnan főleg sót és aranyat szállítottak, de a rómaiak Dacia és Pannónia provinciák között összeköttetést hoztak létre. E két út közötti szakasznak fontos állomáshelye volt a mai néven ismert Szeged. IV. Béla király 1246-ban Szegedet városi rangra emelte. Nagy Lajos uralkodása alatt Szeged a legjelentősebb várossá vált Dél-Magyarországon. 1712-ben pedig árvíz pusztította a város, ezt megelőző években pedig pestis. A későbbi időkben ez ismét megtörtént nagy tűzvésszel kiegészülve.  1715-ben visszakapta szabad királyi városi rangját, majd később megkapta szabadalomlevelét és a jelenleg is használt címerét III. Károly királytól. Ezt a napot (1719. május 21.) a város polgárai Szeged napja-ként ünneplik minden évben. A szocialista időkben Szeged könnyűipari és élelmiszer ipari központtá vált. Szeged jelenleg hazánk élelmiszeriparának a központja. Ismert a szalámigyártás és a paprika. A szegedi álláslehetőségek jelentősek ezen a területen főleg.